นับเราด้วยคน EP.29 เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย

เมื่อชีวิตของ “เด็ก” กลุ่มหนึ่ง ต้องประสบปัญหาทั้งเรื่อง ที่อยู่อาศัย การเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา และ สถานพยาบาลต่าง ๆ ใช้ชีวิตแบบ “เร่ร่อน” ไร้อนาคตและเป้าหมายในชีวิต
.
.
สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร
ในแต่ละวันเด็กเหล่านี้มีชีวิตกันแบบไหน
การแก้ไขปัญหาช่วยได้มากน้อยเพียงใด
.
.
มาติดตามฟังจาก คุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment