นับเราด้วยคน EP.27 สุขภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์

ลำพังเป็น “ชนเผ่าพื้นเมือง” ก็ลำบากในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ มากพออยู่แล้ว
.
.
ยิ่งเป็น “ผู้หญิง” ก็ยิ่งพบกับความยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
มีเรื่องใดบ้างที่ผู้หญิงชนเผ่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
ปัญหาใดบ้างที่พวกเธอต้องพบเจอ
และจะมีการผลักดันให้ความช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง
.
.
มาติดตามฟังข้อมูลจาก คุณอำพร ไพรพนาสัมพันธ์ ตัวแทนเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ หัวหน้าโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน สุขภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment