นับเราด้วยคน EP.26 สิทธิและสุขภาพแรงงานหญิงข้ามชาติ

ปกติแรงงานข้ามชาติก็มักเผชิญกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็น “แรงงานข้ามชาติผู้หญิง” จะต้องพบเจอปัญหา และมีข้อเสียเปรียบมากกว่าแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ชายอย่างไร
.
.
มาติดตามฟังเรื่องราวของปัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ และการผลักดันกฎหมายที่จะทำให้ทุกคนไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน สิทธิและสุขภาพแรงงานหญิงข้ามชาติ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment