นับเราด้วยคน EP.24 สิทธิด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

หลายคนอาจเข้าใจว่า เมื่อตกเป็น “ผู้ต้องขัง” แล้ว ก็ต้องอยู่ภายใต้บทลงโทษ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
.
.
แต่ในความเป็นจริงผู้ต้องขังก็มีสิทธิในด้านต่าง ๆ ได้เช่นกัน
.
.
มาติดตามฟังเรื่องราวในประเด็นนี้ได้จาก รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารย์และที่ปรึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะผู้หญิงและผู้ต้องขัง

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment