นับเราด้วยคน EP.22 ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในพื้นที่ภาคใต้

หลายพื้นที่มีผู้หญิงที่ต้องตกเป็น “เหยื่อของความรุนแรง” ในพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นกัน ปัญหานี้หนักหนาขนาดไหน มีแนวทางใดบ้างในการให้ความช่วยเหลือ มาติดตามฟังข้อมูลจาก ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment