นับเราด้วยคน EP.21 สุขภาวะและความเปราะบางของคนจนเมือง

เพราะ “มีความหวัง” จึงทำให้ชีวิตต้องดำเนินต่อ มาฟังเรื่องราวของ “คนจนเมือง” ว่าอะไรคือสิ่งที่จัดให้คนคนหนึ่งต้องอยู่ในสถานะนี้ การใช้ชีวิต ความเปราะบางเรื่องใดบ้างที่พวกเขาต้องพบเจอ รวมถึงการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง
.
.
พบกับ ดร.มณีรัตน์ มิตรปราสาท ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเสริมพลังเครือข่ายคนจนเมืองในการจัดการตนเองเพื่อการมีสุขภาวะ และ อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านและคนจนเมือง สสส.

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment