นับเราด้วยคน EP.18 กระบวนการพิสูจน์สิทธิและสถานะทำอย่างไร

เมื่อไม่ได้สิทธิ จึงต้องหาหนทางเพื่อทำให้เกิดสิทธิ สิทธิในความเป็นคนไทย ทำให้ได้รับการเข้าถึงสวัสดิภาพในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา หรือสุขภาพ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มประชากรเฉพาะอีกหลายคนที่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อให้มีสถานะ และได้รับสิทธิเฉกเช่นเป็นคนไทยคนหนึ่ง กระบวนการเหล่านี้จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาติดตามฟังข้อมูลในเรื่องนี้กับ คุณวีระ อยู่รัมย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง เชียงราย และคุณพรทิพย์ รุ่งเรือง เยาวชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ผู้กำลังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment