นับเราด้วยคน EP.17 ทำไมต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ

ทำไมแรงงานต่างชาติต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สิทธิประโยชน์เรื่องใดบ้างที่จะได้รับการดูแลเมื่อเข้าระบบ และหากแรงงานต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียนจะมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง มาติดตามข้อมูลในเรื่องนี้กับ คุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้จัดการโครงการในเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) และ Mr.Lwin Than ที่ปรึกษากรรมการเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ทำไมต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment