นับเราด้วยคน EP.13 ศักยภาพของคนพิการไทย

แม้ร่างกายอาจไม่สมบูรณ์พร้อม แต่ “ความสามารถ” ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครแน่นอน ติดตามเรื่องราวของ “คนพิการไทย” กับการเข้าถึงสิทธิในการทำงาน และประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด ปัญหาสุขภาพที่ต้องพบเจอ มาตรการการเยียวยาที่ได้รับเป็นอย่างไร มาร่วมฟังข้อมูลที่น่าสนใจนี้ได้กับ

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) และ

คุณคุณากร สุวรรณเนตร นักวิเคราะห์เเละบริหารโครงการ สสส.

ผู้มีปัญหาบกพร่องทางการมองเห็น ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ศักยภาพของคนพิการไทย

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment