นับเราด้วยคน EP.1 “ก้าวสำคัญเพื่อนับเราด้วยคน”

เมื่อความเท่าเทียมของคนทั่วไป กลายเป็นความ “ไม่” เท่าเทียมของกลุ่มประชากรเฉพาะ  เมื่อสิทธิพื้นฐานที่คนทั่วไปได้รับปกติ แต่กลุ่มประชากรเฉพาะ กลับเข้าไม่ถึง เมื่อการเรียกร้องของกลุ่มประชากรเฉพาะ กลายเป็นความไม่เข้าใจสำหรับคนทั่วไป เราจะช่วยกันสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ยอมรับ และช่วยเหลือกันเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment