ขอเชิญบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเเก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ขอเชิญบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไปทุกท่าน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ขอเชิญบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไปทุกท่าน

                        ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการกรอกแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยในการเสียสละเวลาของท่านครั้งนี้ จะเท่ากับท่านได้ร่วมบริจาค 10 บาท ให้กับมูลนิธิที่ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และได้รับสิทธิลุ้นรางวัลมูลค่า 500 บาท จำนวน 60 รางวัล

                      ประสบการณ์อันมีค่าของทุกท่าน จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนนโยบายให้เกิดการแก้ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมทางเพศได้อย่างตรงจุด และด้วยหวังว่างานชิ้นนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้เกิดการรับรองสิทธิทางกฎหมาย และสิทธิพลเมืองอันพึงมีพึงได้ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

                     จึงอยากขอเชิญเพื่อนๆ มาร่วมตอบแบบสอบถามนี้ และสามารถแชร์ หรือแบ่งปันให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท่านอื่นๆ ร่วมตอบได้ด้วย

.

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
สามารถกรอกแบบสอบถามได้ที่    link https://www.surveycan.com/survey288143?ext=A27 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment