การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เราสามารถหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19” ได้ในหลากหลายช่องทาง เราต่างรู้ดีว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้นั้นแพร่ระบาดผ่านทางเดินหายใจ และเราก็ต่างรู้ดีถึงวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น หลายคนใช้หลังมือ ข้อศอก หรือส่วนอื่นในร่างกายแทนการสัมผัสด้วยมือโดยตรง แต่สำหรับเพื่อนๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นของเราล่ะ? เพราะการรับรู้ผ่านการสัมผัสนั้นแทบจะไม่ต่างจากการรับรู้ผ่านการเห็นกันเลย

พวกเขาควรรับมืออย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ มีแนวทางอย่างไรบ้างที่พวกเขาหรือเราเองในฐานะของคนใกล้ตัวจะต้องดูแลเป็นพิเศษ แล้วจะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อไวรัสชนิดนี้ได้อย่างไร ไปลองอ่าน “การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น” กันได้เลยค่ะ

การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไวรัส Covid-19

รู้ตัวเมื่อสัมผัส

วิธีการหลีกเลี่ยงเมื่อประสาทการรับรู้หลักของเพื่อนๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นคือ “การสัมผัส” ไม่ว่าจะเป็นการจับราวบันได การจับพนักเก้าอี้เพื่อให้รู้ตำแหน่งของที่นั่ง การสัมผัสอักษรเบรลล์บนปุ่มลิฟต์ ล้วนเป็นสิ่งที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้” ดังนั้นเมื่อเราเลี่ยงพฤติกรรมการสัมผัสของเราไม่ได้ เราจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวเสมอว่า “เราจะไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือ” การพกเจลแอลกอฮอล์ในการล้างมืออาจจะมีส่วนช่วยทำความสะอาดได้จริง แต่การล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสสิ่งต่างๆ คงเป็นสิ่งที่ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด

การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไวรัส Covid-19

จับเฉพาะสายของหน้ากากอนามัย

การสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องการความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ที่ดีมาก ทั้งป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราไม่ให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อื่น หรือป้องกันเชื้อโรคจากสิ่งรอบตัวไม่เข้าหาเรา แต่อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่นั้นก็สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ไม่ต่างจากมือของเรา เชื้อแบคทีเรียหรือมลภาวะที่ปนเปื้อนทางอากาศต่างๆ ก็ยังคงติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศ ดังนั้นวิธีถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือให้ “นำนิ้วมือจับที่สายที่คล้องหูแล้วดึงออก” เพื่อไม่ให้มือของเราโดนสิ่งต่างๆที่ยังคงที่ติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment