ขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน”เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2

"เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ" ครั้งที่ 2

 

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.
ขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
“เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566
.
ภาคีเครือข่ายท่านใดสนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/3BQdckt1xnSmECa47 

หรือคลิกที่ QR Code ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน    #นับเราด้วยคน    #ประชากรกลุ่มเฉพาะ   #สสส

การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2
ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมเเพค เมืองทองธานี

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

             1. สื่อสารสังคมถึงนโยบายที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งได้มาจากความรู้ และปฏิบัติการจริงของเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ
            2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครื่องมือ และวิธีการทำงาน ระหว่างเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา
            3. แสวงหาโอกาสในการยกระดับการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ

           โดยภายในงานฯ ได้จัดให้มีพื้นที่นิทรรศการ/การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่าย ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
            1. ความท้าทายจุดร่วมในประชากรกลุ่มเฉพาะ : ปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องรีบแก้ไข
            2. นวัตกรรมจัดการปัญหาในภาวะวิกฤตของประชากรกลุ่มเฉพาะ : งานวิชาการ นวัตกรรมที่สำหรับการแก้ปัญหาในประชากรกลุ่มเฉพาะ
            3. การขับเคลื่อนงานประชากรกลุ่มเฉพาะในอนาคต : แนวทางการทำงานแก้ปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะช่วงที่ผ่านมา และในอนาคต
            4. เสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะ : การแสดงพลังเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ประชากรกลุ่มเฉพาะอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต

         จึงขอเชิญชวนภาคีเเละเครือข่ายมาร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2 ตามกรอบแนวคิดดังกล่าว เเละหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนใจเเละความร่วมมือจากทุกท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้
            1. ขนาดพื้นที่ 3×2 เมตร/บูธ
            2. โต๊ะเก้าอี้ (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว) จำนวน 1 ชุด
            3. ปลั๊กไฟ 1 จุด
            4. ป้ายชื่อ/โลโก้ประจำบูธ
            5. ผู้เข้าร่วมตลอดทั้งงาน จำนวน 3,800 คน

หมายเหตุ
1. ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำสดภายในบูธกิจกรรมต่างๆ ได้
2. สามารถจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ/แผนงาน ได้ โดยขอความร่วมมือระบุรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน เนื่องจากต้องแจ้งทางเจ้าของสถานที่จัดประชุมรับทราบ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment