ชวนเข้าร่วม Workshop การนำความรู้เพื่อฟื้นฟูเด็กพิการ เเละคนพิการ

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 1 (Ep.2) หัวข้อ "การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเอง สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล" วิทยากรโดย นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ และ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 (Ep.3) หัวข้อ "ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล" วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ . ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ช่วงเช้า Ep.2 เวลา 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย EP.3 เวลา 14.00-16.00 น. . มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส. . #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #ChildImpact #สสส #นับเราด้วยคน #ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร #ประชาคมคนพิการ #กรุงเทพมหานคร #สสส #ดิจิทัลแพลตฟอร์ม #Childimpact #การศึกษา #Healthtalk #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ

ฟื้นฟูเด็กพิการเเละคนพิการ ด้วยถาดทราย ของเล่น และดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ

                           ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
                          ในกิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 1 (Ep.2) หัวข้อ “การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเอง สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
                          และ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 (Ep.3) หัวข้อ “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
.
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ช่วงเช้า Ep.2 เวลา 10.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย EP.3 เวลา 14.00-16.00 น.
.
จัดโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส.
.

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment