คุยกับอดีตคนไร้บ้าน

คุยกับอดีตคนไร้บ้าน | พูดมาก Podcast EP.75

การเป็นคนไร้บ้านที่ต้องอาศัยอยู่ในที่สาธารณะเป็นยังไง? รู้สึกยังไง? และส่งผลต่อสุขภาพกายและใจอย่างไร? …เดี๋ยวพูดให้ฟัง

ติดตามและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ได้ที่: https://www.hsfthai.org

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment