เชิญภาคีเครือข่ายสำนัก 9 ร่วมอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการเเผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปี 2566

งานอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการเเผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปี 2566

                             ฝ่ายบัญชีเเละการเงิน สสส. ได้จัดอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงินสำหรับผู้รับทุน เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องเเละเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

งานอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการเเผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปี 2566
งานอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการเเผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปี 2566
สมัครลงทะเบียน คลิ๊กเลยยย !!!!
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ให้คำปรึกษา E-mail : [email protected]
โทร 02-464-0832-4 ต่อ 19-21 หรือ
ฝ่ายบัญชีเเละการเงิน สสส.
โทร 02-343-1500
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment