ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสส.”

กฎหมายภาษี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา

“สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสส.”

                            ความรู้เกี่ยวกับเอกสารบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับการรับเงินสนับสนุนจาก สสส. และแนวทางการตรวจสอบโครงการ”

รอบที่จัดประชุม

– พื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา ณ วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565
– พื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพหรือปริมณฑล) ณ วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566

เงื่อนไขลงทะเบียน

– สำหรับผู้รับทุน/ภาคีโครงการ โครงการไม่เกิน 2 ท่าน
– เมื่อผู้ลงทะเบียนจะได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหลังปิดรับ
– ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากโครงการ
– หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษา [email protected] โทร. โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21 หรือ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. [email protected] โทร. 02-343-1500

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment