นับเราด้วยคน EP.32 ส่งเสริมอาชีพคนพิการด้วยนวัตกรรม

“คนพิการก็มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าใคร”

มาพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้กับ คุณมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์บริการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เลขาธิการสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (สอค.) ในการใช้นวัตกรรมการจ้างงานที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ
นวัตกรรมที่ว่าคืออะไร
สามารถช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการจ้างงานได้อย่างไร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งกับคนพิการและองค์กรที่จ้างงานมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้าง

มาฟังข้อมูลจาก คุณสุทธิรักษ์ พิกุลทองอำไพ นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจ้างงานคนพิการให้มาทำงานที่โรงพยาบาลในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ส่งเสริมอาชีพคนพิการด้วยนวัตกรรม

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment